4959

Công ty Cổ phần Kiểm định công trình xây dựng Hòa Bình

Địa chỉ : số 36, tổ 4, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại : 02183893777
Email : Đăng nhập Can view
Đối tác
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Và Thương Mại At Việt Nam
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

Công ty Cổ phần Kiểm định công trình xây dựng Hòa Bình

Lĩnh vực kinh doanh :
• - Kiểm định và đánh giá chất lượng công trình xây dựng mới, công trình đã được đưa vào sử dụng, công trình cải tạo nâng cấp. - Kiểm tra, chứng nhận an toàn chịu lực và sự phù hợp chất lượng công trình; - Giám định về chất lượng công trình xây dựng; - Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán và tổng dự toán công trình: Giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị; - Lập quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung và chi tiết); - Thẩm tra thiết kế, dự toán công trình: Giao thông, thủy lợi dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị; - Khảo sát địa chất, địa hình; - Giám sát công trình : Giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị; - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn xây dựng nói chung
Địa chỉ : số 36, tổ 4, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại : 02183893777
Email : Đăng nhập Can view
Ngày cấp : 16/06/2010
Ngày thành lập : 05/06/2010
Tên giám đốc : Lã Quốc Hòa

Customer objects

Các chủ đầu tư xây dựng công trình

Sản phẩm dịch vụ chính

Tư vấn xây dựng, chứng nhận chất lượng sản phẩm xây dựng

Intro Công ty Cổ phần Kiểm định công trình xây dựng Hòa Bình

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY:

      Công ty Cổ phần Kiểm định công trình xây dựng Hòa Bình chính thức thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5400347968 cấp ngày 16/06/2010 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Hòa Bình cấp.

Là đơn vị thành viên của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (VNBAC).

 - Giấy chứng nhận số 182/MKĐ do cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cấp lần 1 ngày 20/07/2010; cấp lại lần 2 ngày  12/12/2012

      Trụ sở chính: số 36, tổ 4, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

        Điện thoại : 0218 - 3893777     

     Email: Kdctxd@gmail.com     

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

- Kiểm định và đánh giá chất lượng công trình xây dựng mới, công trình đã được đưa vào sử dụng, công trình cải tạo nâng cấp.

- Kiểm tra, chứng nhận an toàn chịu lực và sự phù hợp chất lượng công trình;- Giám định về chất lượng công trình xây dựng;

- Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán và tổng dự toán công trình: Giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị;

- Lập quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung và chi tiết);

- Thẩm tra thiết kế, dự toán công trình: Giao thông, thủy lợi dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị;

- Khảo sát địa chất, địa hình;

- Giám sát công trình : Giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị;

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Tư vấn xây dựng nói chung

III. TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ:

Công ty Cổ phần Kiểm định công trình xây dựng Hòa Bình 

luôn luôn hướng đến sự phát triển bền vững, uy tín, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, khẳng định chất lượng của các sản phẩm tư vấn xây dựng do mình cung cấp.