CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀ BÌNH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tổ 12, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại : 02183853263-09144309
Ngày cấp : 13/03/2007
Tên giám đốc : Tạ Viết Bình