DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIẾU THẢO

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 120, tiểu khu 9, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại : 0912874447
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Thị Thảo