QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN LIÊN PHƯỜNG PHƯƠNG LÂM - ĐỒNG TIẾN
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN LIÊN PHƯỜNG PHƯƠNG LÂM - ĐỒNG TIẾN
782

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN LIÊN PHƯỜNG PHƯƠNG LÂM - ĐỒNG TIẾN

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN LIÊN PHƯỜNG PHƯƠNG LÂM - ĐỒNG TIẾN
Địa chỉ : Số nhà 21 đường Ngô Quyền tổ 19 phường phương lâm, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại : Ngày hoạt động: 01/07/1996 (Đã hoạt động 19 năm)
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN LIÊN PHƯỜNG PHƯƠNG LÂM - ĐỒNG TIẾN

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN LIÊN PHƯỜNG PHƯƠNG LÂM - ĐỒNG TIẾN
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số nhà 21 đường Ngô Quyền tổ 19 phường phương lâm, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại : Ngày hoạt động: 01/07/1996 (Đã hoạt động 19 năm)
Tên giám đốc : Ngô Thị Thanh